Lãng Quên Chiều Thu x Anh Không Muốn Ra Đi「NHp Remix」/ Hồng Phi x Phan Nguyen Hoang Anh x NHp

NHp Music

Lãng Quên Chiều Thu x Anh Không Muốn Ra Đi「NHp Remix」/ Hồng Phi x Phan Nguyen Hoang Anh x NHp
Download
 • Lãng Quên Chiều Thu x Anh Không Muốn Ra Đi「NHp Remix」/ Hồng Phi x Phan Nguyen Hoang Anh x NHp
  -------------------------------------------
  ♪ Người ra đi mãi mãi bỏ lại anh với trời
  Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về
  Dù bàn chân anh bước
  Mà hồn sao chẳng rời ♪
  -------------------------------------------
  ♬ Song : Lãng Quên Chiều Thu x Anh Không Ra Đi
  ♬ Composer : Nhạc Hoa Lời Việt
  ♬ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=tGcwUQSBDCo
  ♬ Spotify : https://open.spotify.com/track/0I6LoAx4fKpwybR2ETlBl0?si=a0da300fd30348d2
  ♬ Apple Music : https://music.apple.com/au/album/l%C3%A3ng-qu%C3%AAn-chi%E1%BB%81u-thu-anh-kh%C3%B4ng-mu%E1%BB%91n-ra-%C4%91i-remix/1610180861?i=1610181032

  Connect https://soundcloud.com/nhp-music-vn
  ► Contact : [email protected]
  ► Spotify : https://open.spotify.com/artist/5SyQ7ZYNaNYeexUlEz7MQv
  ► Apple Music : https://music.apple.com/artist/1557874030
  ► Soundcloud : https://soundcloud.com/nhp-music-vn
  ► Tiktok : https://www.tiktok.com/@nhpmusic/
  ► Fanpage : https://www.facebook.com/NHpMusicvn/
  ► IG : https://www.instagram.com/nhp.music
  ► Twitter : https://twitter.com/namph9xhp
  ➨ Subscribe NHp Music : https://www.youtube.com/channel/UCoEE3GdkKl6kHCX77GLtIaA?sub_confirmation=1

  Connect Hồng Phi
  ► Spotify : https://open.spotify.com/artist/0dIGo9eBwoiWDVzRxWUy9S
  ► Apple Music : https://music.apple.com/vn/artist/h%E1%BB%93ng-phi/1570053148
  ► Tiktok : https://www.tiktok.com/@hongphisinger
  ► Facebook : https://www.facebook.com/phihihii
  ► IG : https://www.instagram.com/lhp.hopi/
  ➨ Subscribe Hồng Phi Official : https://www.youtube.com/channel/UCGPF5l4wtButuicfOtuM7Gw?sub_confirmation=1

  Connect Phan Nguyen Hoang Anh
  ► Contact : [email protected]
  ► Spotify : https://open.spotify.com/artist/4tFcFH57EZkhgS0n4iE8AK
  ► Apple Music : https://music.apple.com/vn/artist/phan-nguyen-hoang-anh/1565675705
  ► Tiktok : https://www.tiktok.com/@phnghoanganh18
  ► Facebook : https://www.facebook.com/luongluc.nguyen.71
  ► IG : https://www.instagram.com/phannguyenhoanganh18/
  ► Twitter : https://twitter.com/PhanNguyenHoa18
  ➨ Subscribe Phan Nguyen Hoang Anh : https://www.youtube.com/channel/UCq61fAbRPOMnSIMQhMD3spg?sub_confirmation=1

  Thank for watching

  ✉ Hợp tác, khiếu nại các vấn đề về bản quyền liên hệ qua mail : [email protected]
  © Bản quyền thuộc về NHp Music
  © Copyright by NHp Music ☞ Do not Reup

  Tag : #LangQuenChieuThu #AnhKhongMuonRaDi #NHpMusic
  #Remix #House #DeepHouse #HouseLak
  #HongPhi #PhanNguyenHoangAnh
  #NHp #NHpRemix
Bình luận 0