[ Unofficial ] Một Thuở Thanh Bình - Tùng ( Cường hát ké )

PC [ FeelingSounds ]

[ Unofficial ] Một Thuở Thanh Bình - Tùng ( Cường hát ké )
Download
  • Đây là Bản Chính https://youtu.be/RcNy4NrBltg
    Bản này chỉ là vài phút ngẫu hứng của Cường và chưa mix master kỹ càng.
    Thời điểm làm cái này là thời gian hậu kỳ của bài nhạc! Tôi feeling để luyện tập..
Bình luận 0