Biết Rõ Ràng Là Vọng Tưởng Không Làm Ta Khai Ngộ, Vậy Thì Tại Sao Vẫn Cứ Khởi Vọng Tưởng Chứ

Phạm Minh Tới

Biết Rõ Ràng Là Vọng Tưởng Không Làm Ta Khai Ngộ, Vậy Thì Tại Sao Vẫn Cứ Khởi Vọng Tưởng Chứ
Download
Bình luận 0