Bài hát Công đức cúng dường Xá Lợi

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát Công đức cúng dường Xá Lợi
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  =====================
  Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến
  Âm nhạc : Trọng Phương
  Lời bài hát:
  Tay cầm nhành hoa thơm ngát
  Chúng con dâng lên cúng dường
  Cùng với tấm lòng thành kính
  Hướng về Đức Thế Tôn
  Cúi đầu chúng con đảnh lễ
  Quán niệm trong bao kiếp tu hành
  Thế Tôn xả thân cầu đạo
  Tổn bao tính mệnh chẳng tiếc
  Tìm cho ra
  Pháp môn thoát tục
  Diệt khổ cho chúng sinh

  Lòng từ của Đức Thế Tôn
  Kết tinh lưu xá lợi
  Ban bố khắp nhân thiên
  Làm ruộng phước điền tươi tốt
  Hạnh phúc cho muôn loài

  Phật bảo A Nan cùng đại chúng: "Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhân gian, được Xá Lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính, lễ bái, cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan! Nếu thấy Xá Lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sinh".

  “Tứ chúng nhân thiên đem Xá Lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo xây dựng tháp thất bảo để cúng dường Xá Lợi, có thể làm cho chúng sinh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn.”

  Quán niệm trong bao kiếp tu hành
  Lòng từ của Đức Thế Tôn
  Kết tinh lưu xá lợi
  Ban bố khắp nhân thiên
  Làm ruộng phước điền tươi tốt
  Hạnh phúc cho muôn loài.
https://www.buymeacoffee.com/rockhead19Y Donate Now - Donate Today
Bình luận 0