Bài hát: Đất Tổ linh thiêng - Thể hiện: Tam ca Hữu Trung, Huy Vĩnh và Tuấn Túc

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Đất Tổ linh thiêng - Thể hiện: Tam ca Hữu Trung, Huy Vĩnh và Tuấn Túc
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ========================================
  Sáng tác lời: Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Sáng tác nhạc: Xuân Trí
  ---
  Lời bài hát: Đất Tổ linh thiêng

  Hát ngâm tự do đầu tiên trước khi vào bài
  Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
  Nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp tổ sư
  Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư.

  Hát lần 1
  Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông -
  vị vua anh minh
  nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân.

  Dẹp loạn xâm lăng,
  giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh,
  bình trị thiên hạ; rời bỏ hoàng thành,
  ẩn danh núi Yên Tử,
  đầu đà an tu, đắc thành đạo quả,
  nối dõi dòng thiền
  nối dõi dòng thiền - Sư tổ Trúc Lâm.

  Ngàn năm, ngàn năm trụ vì đất Tổ Uông Bí, Quảng Ninh;
  nguồn gốc nhân sinh, Phật Pháp thịnh hưng;
  nối dõi dòng thiền đất Tổ linh thiêng;
  Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
  truyền hạnh đầu đà - đầu đà Ca Diếp tổ sư.
  Đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh.
  Đất Tổ linh thiêng.

  Hát lần 2
  Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông -
  vị vua anh minh
  nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân.

  Dẹp loạn xâm lăng,
  giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh,
  bình trị thiên hạ; rời bỏ hoàng thành,
  ẩn danh núi Yên Tử,
  đầu đà an tu, đắc thành đạo quả,
  nối dõi dòng thiền
  nối dõi dòng thiền - Sư tổ Trúc Lâm.

  Ngàn năm, ngàn năm trụ vì đất Tổ Uông Bí, Quảng Ninh;
  nguồn gốc nhân sinh, Phật Pháp thịnh hưng;
  nối dõi dòng thiền đất Tổ linh thiêng;
  Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
  truyền hạnh đầu đà - đầu đà Ca Diếp tổ sư.
  Đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh.
  Đất Tổ linh thiêng.

  Coda:
  Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác
  nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp tổ sư.
  Đất Tổ linh thiêng - Uông Bí, Quảng Ninh.
  Pháp hạnh đầu đà đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh,
  nối dõi dòng thiền Ca Diếp tổ sư.
  Đất tổ linh thiêng nối dõi dòng Thiền Ca Diếp Tổ Sư.
Bình luận 0