Bài hát: Đức Phật đản sinh lợi ích muôn loài

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Đức Phật đản sinh lợi ích muôn loài
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ------
  Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Phối khí: Vũ Trọng Phương
  Ca sĩ: Trường Linh
  ---
  Lời bài hát:
  Một chúng sinh duy nhất
  một con người phi thường
  xuất hiện trên thế gian này
  vì lợi ích cho số đông
  vì hạnh phúc cho số đông
  vì lòng bi mẫn
  vì sự tốt đẹp
  vì lợi ích cho chư thiên và loài người.
  Người ấy là ai
  Người ấy là ai
  Người ấy chính là Phật Thích Ca
  Giữa rừng vô ưu
  Phật Thích Ca đản sinh
  Vì hạnh phúc cho số đông
  Vì hạnh phúc cho muôn loài
  Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên
  Vô Ưu Thọ Hạ
  Thị Hiện Đản Sinh
  Bổn Sư...Thích Ca....Mâu Ni Phật.
Bình luận 0