• Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ---
  ===
  Lời bài hát: Hộ trì tu lục hòa
  Này chư thiên cõi trời ba ba
  Và chúng chư thiên khắp nơi ấy mà
  Về chung vui với Phật tử chúng tôi
  Cùng nhau tu pháp tu lục hoà

  Lục hòa cùng tu, công đức lớn lao
  Khiến cho chánh pháp, được trụ lâu dài
  Và những ai vui tu tinh tấn
  Vượt mọi gian nguy, diện kiến Như Lai
  Được sự nhất tâm, tinh cần, niết bàn.

  Và chư thiên ơi, có biết hay không
  Người thay Như Lai dẫn dắt chúng tôi
  Đó chính là, chính là, Sư Phụ Thái Minh.

  Chúng con kính ân, kính ân, Sư Phụ
  Dạy cho chúng con, tu Pháp lục hòa
  Đệ tử xuất gia, đầu đà tinh tấn
  Làm ruộng phước lành, cho khắp chúng sinh

  Này chư thiên ơi, hãy tới nơi đây
  Cùng hát ca, vui tu pháp lục hòa
  Này chúng chư thiên, đệ tử Phật Thích Ca
  Hộ trì chúng tôi, tu pháp lục hòa

  Lá lá lá la, lá lá lá la
  Hộ trì chúng tôi, tu pháp lục hòa
  Lá lá lá la, lá lá lá la
  Hộ trì chúng tôi, tu pháp tu, lục hòa

  Lá lá lá la, lá lá lá la
  Hộ trì chúng tôi, tu pháp lục hòa
  Lá lá lá la, lá lá lá la
  Hộ trì chúng tôi tinh tấn tu lục hòa.
Bình luận 0