Bài hát: Khất thực - bình bát phước

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Khất thực - bình bát phước
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  -------------------------------------------------------------
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
  Thể hiện: Ca sĩ Trường Linh cùng vũ đoàn Athena
  ---
  Lời bài hát: Khất thực - bình bát phước
  Một bát cơm ngàn nhà, đơn thân vạn dặm xa, mắt xanh người nhìn ít, hỏi đường mây trắng qua.
  Cạo bỏ râu, xuống tóc, khoác cà sa hoại sắc, sống chế ngự thanh cao, thân khẩu ý an tịnh.

  Bát bình khắp mọi nhà chẳng tham luyến thức ăn nhiếp thụ các hữu tình không phân biệt hèn sang

  Khất thực trừ tham đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hằng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài

  Một bát cơm ngàn nhà, đơn thân vạn dặm xa, khất thực bình bát phước,
  lợi ích khắp nhân thiên

  Xuất gia cầu Thánh đạo, bình bát phước mọi nhà, phá trừ các tà kiến, thuyết Pháp độ chúng sinh.
Bình luận 0