Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật - Thể hiện: Ca sĩ Lan Quỳnh, Tuấn Anh

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật - Thể hiện: Ca sĩ Lan Quỳnh, Tuấn Anh
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ---
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
  Thể hiện: Quán quân giọng hát sông thương ca sĩ Lan Quỳnh, Tuấn Anh cùng nhóm múa Phật tử Chùa Ba Vàng
  ---
  Lời bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật
  Con nay cung kính Đức Như Lai,
  học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài.
  Khi vừa đản sinh đi bảy bước
  Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

  Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn.
  Chúng sinh năm trược rời cấu trần.
  Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
  Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh,
  giữa cây Sa-la chưa từng diệt.
  Bất sinh bất diệt, đức Cù Đàm...

  Nước ướp hương hoa con kính dâng,
  tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh.
  Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước,
  hương tâm tỏa ngát khắp mười phương,
  Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.

  Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni.
  Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni.
  Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.
Bình luận 0