• Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ===
  Tác giả phần lời và nhạc: Phật tử Chùa Ba Vàng
  Phối khí: Vũ Trọng Phương

  Lời bài hát:
  Hát về Cô - người Mẹ hiền từ
  Dạy cho con Pháp Phật chân như
  Đây là ác, con nên từ bỏ
  Đây là thiện, con phải gắng tu

  Biết ơn Cô người Thầy cao cả
  Một tình thương, trí tuệ bao la
  Lắng nghe hết những lời đau khổ
  Chỉ cho con một lối đi ra

  Biết ơn Cô, chúng con biết ơn
  Cô nguyện hướng con ngày giác ngộ
  Không ngại khó, Cô ngày đêm tinh tấn
  Dìu dắt chúng con, vượt biển mê.

  Hát về Cô - người Mẹ hiền từ
  Dạy cho con Pháp Phật chân như
  Đây là ác, con nên từ bỏ
  Đây là thiện, con phải gắng tu

  Biết ơn Cô người Thầy cao cả
  Một tình thương, trí tuệ bao la
  Lắng nghe hết những lời đau khổ
  Chỉ cho con một lối đi ra

  Hạnh nguyện Bồ đề chúng con khắc ghi
  Luôn tinh tấn thực hành hòa hợp
  Đưa Phật Pháp, lan rộng ra thế giới
  Đền đáp ơn Cô, thỏa tấm lòng.

  Hát về Cô - người Mẹ hiền từ
  Dạy cho con Pháp Phật chân như
  Đây là ác, con nên từ bỏ
  Đây là thiện, con phải gắng tu

  Biết ơn Cô người Thầy cao cả
  Một tình thương, trí tuệ bao la
  Lắng nghe hết những lời đau khổ
  Chỉ cho con một lối đi ra

  Hạnh nguyện Bồ đề chúng con khắc ghi
  Luôn tinh tấn thực hành hòa hợp
  Đưa Phật Pháp, lan rộng ra thế giới
  Đền đáp ơn Cô, thỏa tấm lòng.

  Đưa Phật Pháp, lan rộng ra thế giới
  Đền đáp ơn Cô, thỏa tấm lòng.
Bình luận 0