Bài hát: Quý thay khách đến thăm chùa

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Quý thay khách đến thăm chùa
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ----------
  Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Phối khí: Vũ Trọng Phương
  Thể hiện: Liền anh liền chị quan họ
  ---
  *Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
  ---
  Lời bài hát: Quý thay khách đến thăm chùa
  Quý thay, quý thay khách đến thăm chùa là thăm í i chùa.
  Trong veo í i nước giếng í,
  nước giếng với a lá trà,
  trà em pha là
  em í i mời người, là em í a em mời.

  Mời người cùng ngắm non xa,
  mái chùa,
  mái chùa là chùa uốn lượn ớ la đà,
  la đà cùng áng í mây.
  Tinh tính tinh tinh tình.

  Hai tay dâng nén trầm hương,
  mời người dâng Phật đoái thương cảnh phàm.
  Phật thương,
  Phật độ muôn phương,
  độ cho khoẻ mạnh, rộng đường an khang.

  Ai ơi, ai đến thăm chùa,
  chúng em sẵn có ơ
  lời thưa đón mời,
  đón mời khách quý đến chùa.
  An lành khách đến i vừa lòng khách đi.

  Chùa em Phật Pháp linh thiêng -
  cứu người thoát khổ, độ mê an lành,
  cứu người luôn được an lành,
  tu học Phật Pháp, í a an lành thảnh thơi.

  Quý thay, quý thay khách đến thăm chùa là thăm í i chùa,
  dừng chân í ớ lễ Phật í ơ lòng thành,
  lòng thành tịnh thanh.
  Tinh tính tinh tinh tình.

  Tịnh thanh, tịnh thanh lễ Phật thăm chùa,
  vui cho Phật tử mời trầu mời cơm,
  Í a, Phật tử vui lòng, vui lòng mời mời nước,
  mời trầu, mời cơm.
  Quý thay khách đến thăm chùa.
  Quý thay khách đến thăm chùa.
  Quý thay khách đến đến thăm ớ ơ chùa.
Bình luận 0