Bài hát: Tán dương thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác - Thể hiện: Diệu Đan

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Tán dương thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác - Thể hiện: Diệu Đan
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ---
  Nhạc và lời: Phạm Thị Yến - Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Phối khí: Nguyễn Hồng Sơn
  Thể hiện: Diệu Đan

  Lời bài hát:
  Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang trên dãy Thành Đẳng. Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông sau 400 năm. Ngài đã từ giã dục trần sống đời xuất gia, thực hành thiền định, kiến lập đạo tràng, độ cho tứ chúng, làm ruộng phước lành, tế độ nhân thiên. Tuệ Bích Phổ Giác - Thiền sư trí tuệ cao quý, phổ độ quần sinh mang lại yên bình cho vùng Đông Bắc. Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng… Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian,
  nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông…

  ĐK:
  Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng…Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian, nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông…

  Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng... lợi lạc quần sinh… Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng... lợi lạc quần sinh… Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư… Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư… Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư… Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư… Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư.
Bình luận 0