Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ---
  Sáng tác lời: Phạm Thị Yến - PD Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
  Thể hiện: Minh Huyền
  Lời bài hát:
  Con lạy Phật từ bi cứu độ.
  Con tâm thành sám hối tội phá thai.
  Hỡi các con - vong linh nhi của mẹ!
  Mẹ lạy Phật xin sám hối các con,
  xin thứ tha cho lỗi lầm của mẹ.

  Đọc diễn cảm:
  “Các con ơi, mẹ ngàn lần xin sám hối.”

  Hỡi các con!
  Mẹ vô minh, không gìn giữ các con
  khiến cho con chẳng được thân người.
  Trước Tam Bảo, ngàn lần xin tha thứ,
  tâm thành này mẹ sám hối thiết tha.

  Ngày hôm nay, mẹ con ta hội ngộ
  chốn thiền môn, cùng một niệm quy y
  thành đệ tử của Đấng Cha Lành,
  nguyện đời đời giúp nhau cùng làm thiện,
  nguyện đời đời giúp đỡ lẫn nhau,
  cùng nhau tu theo chánh Pháp nhiệm màu
  cho tới ngày viên thành Phật quả.

  Các con hỡi! Ta cùng nhau lễ Phật,
  lễ chư Tăng, thành kính tri ân.
  Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
  đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Bình luận 0