Bài hát: Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ======
  Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Lời bài hát:
  Thầy ơi! Trong trang sách cuộc đời,
  Con đã viết lên bao câu chuyện buồn.
  Con đã viết lên bao nhiêu nỗi khổ cho mẹ cha,
  cho người thân, cho bạn bè.
  Con đã viết lên các câu chuyện buồn
  Bởi vì tham, sân, si.
  Và Thầy ơi, trong trang sách cuộc đời
  Những câu chuyện đã đổi thay.
  Con đã viết lên những câu chuyện về ân nghĩa,
  Về lẽ sống cao thượng.
  Thầy - Người dạy cho con chân lý cuộc đời
  Thầy - Người truyền cho con ánh sáng trí tuệ Như Lai.
  Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
  Những dòng chữ tuyệt vời.
  Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
  Những câu chuyện giác ngộ từ bi.
  Con kính ân Phật - Người Thầy vĩ đại
  Con kính ân Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời con.
  Con kính ân Thầy - Người... dẫn đường
  Theo bước Như Lai.
Bình luận 0