Bài hát: Trần Nhân Tông - Điềm lành đế vương, giấc mộng Thánh tổ

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Trần Nhân Tông - Điềm lành đế vương, giấc mộng Thánh tổ
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ===
  Bài hát: Trần Nhân Tông - Điềm lành đế vương, giấc mộng Thánh tổ
  Sáng tác lời: Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

  Đông Bắc nước Nam,
  núi non hùng vĩ,
  xuất sinh anh hùng -
  bậc đại quân vương.
  Khi mới hạ sinh
  thân tướng vàng kim -
  điềm lành ứng báo,
  đại ngự ngai vàng
  giữ yên bờ cõi,
  xây dựng giang san.

  (Đọc)
  Khi vừa sinh ra, thân của vua Trần Nhân Tông có màu sắc hoàng kim, nước da vàng sáng rất đẹp, nên gọi Ngài là Phật kim. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã bộc lộ rõ sự khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, vì vậy, vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc trưởng lão tinh thông Nho giáo, Tứ thư, Ngũ kinh và Phật giáo để dạy dỗ cho Ngài như Lê Phụ Trần, Nguyễn Thánh Huấn, Nguyễn Sĩ Cố,… Chính vua cha đã soạn sách “Di Hậu Lục” để dạy cho Ngài cách xử thế chuẩn bị nối nghiệp sau này nên Ngài tinh thông cả Tam giáo: Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo.

  Giấc mộng khai quang,
  hoa sen Phật ngự,
  lục hoà ban bố,
  nhân dân phụng hành,
  hoằng truyền Phật Pháp.
  Việt Nam Thánh tổ Trần Nhân Tông.

  (Đọc)
  Một hôm ngủ trưa, vua mộng thấy trên rốn mình nở ra một hoa sen lớn như bánh xe, trên đó có một đức Phật vàng. Bên cạnh, có người chỉ vào vua mà hỏi: “Biết đức Phật này không? Ðó là đức Biến Chiếu Tôn đấy!”. Vua tỉnh thức, đem giấc mộng nói lại cho Thánh Tông nghe, ai cũng lấy làm lạ.
  Y như giấc mộng, vua đã lấy triết lý đạo Phật làm tư tưởng chủ đạo, lấy pháp tu lục hòa của Phật giáo để dạy nhân dân vun bồi trí đức, cố kết nhân tâm, cùng nhau xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng đất nước thái bình. Sau khi truyền ngôi cho vua Trần Anh Tông, Ngài đã lên núi Yên Tử tu hành, độ tăng chúng đông đảo, dạy dân chúng quy y Tam Bảo, tu ngũ giới.

  (Hát)
  Đông Bắc nước Nam,
  núi non hùng vĩ,
  xuất sinh anh hùng -
  bậc đại quân vương,
  hoằng truyền Phật Pháp,
  trị quốc an dân.
  Việt Nam Thánh tổ Trần Nhân Tông.
Bình luận 0