Bài hát: Trần Nhân Tông lưu truyền chánh Pháp nước Nam

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Trần Nhân Tông lưu truyền chánh Pháp nước Nam
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ------
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí
  Thể hiện: Trường Linh

  Lời bài hát:
  Nước Nam hưng khí vượng nhân tâm,
  Bồ tát quán soi hạ cõi phàm.
  Bồ đề hành sự độ chúng sinh,
  chấn hưng Đại Việt,
  truyền Pháp Phật đầu đà.
  Yên Tử lưu danh
  Trần Nhân Tông - Bồ tát giáng sinh hạ cõi phàm,
  làm Bồ Đề đạo,
  bảo vệ chúng sinh,
  tạo duyên cứu khổ,
  Phật Pháp phổ độ,
  giác ngộ muôn dân.
  Trần Nhân Tông
  dẹp giặc Nguyên Mông,
  Đại Việt oai hùng,
  theo bước Phật tổ
  rời bỏ hoàng cung,
  núi rừng làm nhà,
  hành hạnh đầu đà,
  hoá độ muôn dân.
  Trần Nhân Tông -
  Bồ đề tâm vi diệu
  hóa sinh bậc quân vương
  lưu truyền chánh Pháp Phật,
  ca ngợi khắp muôn dân.
  Lưu truyền chánh Pháp Phật,
  ngợi ca mãi muôn đời.
Bình luận 0