Bài hát: Về Chùa Ba Vàng - Thể hiện: ca sĩ Hoàng Tú, ca sĩ Hồng Ánh

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Về Chùa Ba Vàng - Thể hiện: ca sĩ Hoàng Tú, ca sĩ Hồng Ánh
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ========
  Lời thơ: Nguyễn Trung Hưng - Pháp danh Tịnh Hưng
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Lời 1:
  Nước non Đông Bắc cảnh thanh bình...
  Hội ở Ba Vàng kết địa linh.
  Gió biển đua nhau cùng bái tịnh.
  Trăng rừng tĩnh lặng học thiền kinh.
  Căng buồm Bát Nhã tìm vô ngã...
  Vượt sóng Kim Cang độ chúng sinh.
  Đến với Ba Vàng tâm thoát tục...
  Như về với Phật hết u minh.
Bình luận 0