• Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ------
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Minh
  Phối khí: Nhạc sĩ Ngô Phương
  ---
  Lời bài hát: Vui chào khoá tu mùa hè
  Hoa phượng nở
  đỏ khoe sắc hè.
  Ve ca hát
  râm ran đầu khe.
  Hè lại sang
  mang bao niềm vui,
  cùng nghỉ ngơi,
  sau chăm lo học hành,
  cùng sánh bước
  đi khóa tu mùa hè.
  cùng sánh bước
  đi khóa tu mùa hè.
  Vui thật nhiều,
  học điều hay,
  sống ngay thẳng
  là khóa tu mùa hè.
  Làm việc thiện,
  tin tu nhân quả,
  Vui thật nhiều,
  học điều hay,
  bỏ la cà
  là khóa tu mùa hè.
  Nào bạn ơi,
  giơ cánh tay lên nào!
  Vui hát ca la la la la, vui vẫy chào ha ha ha ha ha
  khóa tu mùa hè.
  Vui hát ca la la la la, vui vẫy chào ha ha ha ha ha
  khóa tu mùa hè.
  Vui hát ca la la la la, vui vẫy chào ha ha ha ha ha
  khóa tu mùa hè.
  Vui hát ca la la la la, vui vẫy chào ha ha ha ha ha
  khóa tu mùa hè.
Bình luận 0