Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Theo dõi các bài chia sẻ về cuộc sống và trạch Pháp của Phật tử Phạm Thị Yến tại các trang:
  Youtube: https://www.youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1
  Website: https://phamthiyen.com/
  Fanpage: facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
  Facebook: https://www.facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
  ===
  Sáng tác: Pt Phạm Thị Yến (PD Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Lời bài hát:
  Đọc:
  Đức Phật Thích Ca đã tu hành thành đạo
  Chỉ cho chúng sinh tự mình nhận biết đây là sự khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ. Đó chính là tâm tham ái.
  Đây là Niết Bàn, chỗ an vui hạnh phúc, không có sự khổ và đây là con đường, là phương pháp thực hành để đi đến Niết Bàn. Đó là Bát Chính Đạo, diệt tận tham ái khổ đau.
  Hát:
  Sao mai vừa lên dưới cội Bồ Đề
  Thái tử Tất Đạt Đa đắc thành đạo quả hiệu là Phật Thích Ca
  49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ.
  Đời con bao năm trường u tối
  Đời con khổ đau nếu không có Phật con bị thiêu đốt bởi tham cầu ích kỉ.
  Con bị thiêu đốt bởi sân hận hiềm ghen
  Con bị thiêu đốt bởi chính tâm con
  Đời con hạnh phúc từ khi con có Phật
  Con đã biết sống trong nhân quả thiện lành.
  Con đã biết sống trọn tình hiếu nghĩa
  Con cám ơn Phật đã cứu vớt cuộc đời con
  Con cám ơn Phật 49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ
  Chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ
  Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con.
  Đọc:
  Đức Phật Thích Ca thành đạo đã chỉ dạy cho chúng sinh về các sự khổ, đó là tám khổ. Khổ thứ nhất là tham cầu mong muốn không được thì đau khổ. Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ. Điều khổ thứ ba oán đối mà phải hội tụ ở một chỗ là khổ. Điều khổ thứ tư là ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chính mỗi chúng sinh luôn luôn thay đổi làm cho chúng sinh đau khổ. Khổ thứ năm là sinh ra là khổ. Khổ thứ sáu là già đi là khổ, khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ. Khổ thứ tám là bị chết là khổ. Đức Phật đã chỉ cho chúng sinh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo, thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ.
  Hát:
  Con cám ơn Phật 49 ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đạt thành giác ngộ, chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ.
  Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con
  Con cám ơn Phật đã thành đạo cứu vớt cuộc đời con.
Bình luận 0