Bài hát: Nghe bà kể chuyện Cuội già

Phật Pháp ứng dụng của tứ chúng Chùa Ba Vàng

Bài hát: Nghe bà kể chuyện Cuội già
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ==============
  Bài hát: Nghe bà kể chuyện Cuội già
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Chu Oanh
  Thể hiện: Ban tài năng Chùa Ba Vàng
  ---
  Lời bát hát:
  Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lều
  Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu

  Trung thu trăng đến chơi nhà
  Nghe bà kể chuyện Cuội già ngồi gốc cây.

  “Chú Cuội ngồi gốc cây đa
  Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
  Cha còn cắt cỏ trên trời
  Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời ông Bô
  Ông Bô mà lấy bà Bô
  Đẻ ra cá chép cá rô đầy đồng…”
  “ Chú Cuội ngồi gốc cây đa
  Trung thu trăng sáng cùng Hằng Nga vui đùa”

  Bà ơi! Con hỏi đôi lời
  Cuội bao nhiêu tuổi mà vẫn ngồi gốc đa

  Bà rằng, Cuội chẳng biết già
  Trung thu trăng sáng Cuội hiện ra trên trời
  Ai mà nói dối ở đời
  Theo chân Cuội dẫn… lên trời trông trăng.
  ---
  “Chú Cuội ngồi gốc cây đa
  Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
  Cha còn cắt cỏ trên trời
  Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời ông Bô
  Ông Bô mà lấy bà Bô
  Đẻ ra cá chép cá rô đầy đồng…”
  “ Chú Cuội, ngồi gốc cây đa
  Trung thu trăng sáng cùng Hằng Nga vui đùa”

  Bà ơi! Con hỏi đôi lời
  Cuội bao nhiêu tuổi mà vẫn ngồi gốc đa

  Bà rằng, Cuội chẳng biết già
  Trung thu trăng sáng Cuội hiện ra trên trời
  Ai mà nói dối ở đời
  Theo chân Cuội dẫn… lên trời trông trăng.

  Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lều
  Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu
  Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lều
  Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu
  Trung thu Trăng đến chơi nhà
  Nghe bà kể chuyện Cuội già ngồi gốc cây
  Ai mà nói dối ở đời
  Theo chân Cuội dẫn… lên trời trông trăng.
Bình luận 0