• Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ------------------
  Sáng tác lời: Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán
  Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
  Lời bài hát:
  Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng con theo bước chân Tăng đoàn nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.
  Bồ tát Tất Đạt Đa, a tăng kỳ kiếp, tạo lập công đức bảy đạo Bồ đề.
  Đến kiếp cuối cùng, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, hoa sen nâng gót chân.
  Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.
  Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, chân đi bảy bước; hướng về phương Đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh; hướng về phương Nam làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên; hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành Bồ tát đạo; hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả.
  Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.
  Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, một tay chỉ trời làm chỗ quy y thiên nhân sáu nẻo; một tay chỉ đất chiết phục binh ma; rống tiếng sư tử, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
  Từ nơi hư không hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh tắm thân Thái tử.
  Kết:
  Chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa cúng dường.
  Cung thành dân chúng hát mừng reo ca
  Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng, chúng con ca hát kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.
Bình luận 0