Niệm Phật Thế Nào Để Được Linh Ứng Và Được Chư Phật, Bồ Tát Gia Hộ?

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Niệm Phật Thế Nào Để Được Linh Ứng Và Được Chư Phật, Bồ Tát Gia Hộ?
Download
  • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
    📍 Lịch giảng Pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
    ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn và www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
    ✔ Website: www.chuabavang.com.vn
    ✔ Youtube: www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/?sub_confirmation=1
Bình luận 0