Phật tử xa xứ cúng dường trai Tăng và làm lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng như thế nào?

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Phật tử xa xứ cúng dường trai Tăng và làm lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng như thế nào?
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Theo dõi các bài chia sẻ về cuộc sống và trạch Pháp của Phật tử Phạm Thị Yến tại các trang:
  Youtube: https://www.youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1
  Website: https://phamthiyen.com/
  Fanpage: facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
  Facebook: https://www.facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
Bình luận 0