Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 20+21 (buổi 23)

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 20+21 (buổi 23)
Download
  • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
    📍 Lịch giảng Pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
    ✔ Facebook: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn và www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
    ✔ Website: https://chuabavang.com/
    ✔ Youtube: www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/?sub_confirmation=1
Bình luận 0