Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có Chữ) - Phẩm 5 (buổi 9)- Phẩm Dược Thảo Dụ

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có Chữ) - Phẩm 5 (buổi 9)- Phẩm Dược Thảo Dụ
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Theo dõi các bài chia sẻ về cuộc sống và trạch Pháp của Phật tử Phạm Thị Yến tại các trang:
  Youtube: https://www.youtube.com/phamthiyentamchieuhoanquan/?sub_confirmation=1
  Website: https://phamthiyen.com/
  Fanpage: facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
  Facebook: https://www.facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
Bình luận 0