Vì sao trước khi thành Phật, Thái tử Tất Đạt Đa đã là Bồ Tát nhưng vẫn lấy vợ, sinh con?

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Vì sao trước khi thành Phật, Thái tử Tất Đạt Đa đã là Bồ Tát nhưng vẫn lấy vợ, sinh con?
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
Bình luận 0