Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha

Phật Pháp Ứng Dụng của Tứ Chúng Chùa Ba Vàng

Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha
Download
 • Hãy like và đăng ký kênh SoundCloud của chúng tôi tại đây nhé: @phamthiyentchq
  📍 Lịch giảng pháp thường kỳ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng vào các ngày 8, 14 và 30 âm lịch hàng tháng sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
  ✔ Website Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://thaythichtructhaiminh.com/
  ✔ Website Chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/
  ✔ Facebook: www.facebook.com/chuabavang.com.vn
  ✔ Facebook: www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
  ✔ Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/featured
  ✔ Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh: https://www.youtube.com/c/ThầyThíchTrúcTháiMinh
  ======
  Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha
  Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
  Sáng tác nhạc: Xuân Trí
  Thể hiện: Lan Anh cùng vũ đoàn BamBoo
  Lời bài hát: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha
  "Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
  ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
  Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
  đem phúc lành phổ tế chúng sinh.

  Con chắp tay hướng về chư Phật.
  Chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi
  khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường.
  Nhờ diệu Pháp Phật truyền phương cứu khổ,
  bà Thanh Đề thoát kiếp trầm luân.
  Ba tháng hạ, chư Tăng huân tu giới đức,
  đem phúc lành ban khắp nhân thiên.

  Kính lạy Phật
  Kính lạy Pháp
  Kính lạy Tăng

  Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
  ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
  Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
  đem phúc lành phổ tế chúng sinh.
  Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
  Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
  Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
  Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

  Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
  Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
  Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
  Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.
  Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha."
Bình luận 0