CÒN NGÀY DÀI CÒN TÌNH ĐẦY(QUỐC BẢO) - ĐẬU ĐEN

Quạt Trần

CÒN NGÀY DÀI CÒN TÌNH ĐẦY(QUỐC BẢO) - ĐẬU ĐEN
Download
  • Tôi đã nghe bài hát này tới cả trăm ngàn lần vì chưa bao giờ tìm thấy ngôn từ nào diễn tả chính xác được chữ "thương"..
    Lyric:
    Mà thôi lười rồi chả viết lời nữa...
Bình luận 0