Tlinh - GHỆ IU DẤU CỦA EM ƠI - therealk rmx

therealk

Tlinh - GHỆ IU DẤU CỦA EM ƠI - therealk rmx
Download
 • Tlinh - GHỆ IU DẤU CỦA EM ƠI - therealk rmx
  YT: https://www.youtube.com/@DVRKLOVE
  #tlinh #therealk #GIDCEO #remix
  that's my vibes
  flow me
  ins: @drillk.808
  tlinh - ghệ iu dấu của em ơi (therealk remix)
  #tlinh #therealk #GIDCEO #remix
  LYRICS:
  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ có bik em cần ghệ
  ghệ có muốn mình cặp kè?

  oki hăm?
  yêu không ép, tùy tâm
  ốm đau sẽ bị chăm
  kí hợp đồng mấy tỷ năm

  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu nhất hệ mặt trời
  ghệ ơi muốn ghệ sang chơi
  ghệ toàn khiến em bật cười

  em có ghệ vui
  yeah yeah có ghệ vui
  em thích mỗi ghệ thui
  ghệ ghệ ghệ ghệ ghệ ui

  ghệ ơi trông ghệ xinh chưa
  á-áo quần tinh tươm
  trông cái mặt rất kháu đầy tinh khôn
  rình được bé t-xinh thơm

  em nhỏ nhắn và mi nhon
  vẫn có ghệ khen ngon
  hột xoàn với cả kim cương
  nắm tay ghệ một phát em quên luôn

  tình iu các cụ non
  mama ghệ nghe đ u đã muốn có nụ con d u
  tình iu ghệ ngày ngày cứ bự hơn
  ghệ có muốn qua em quấn quít tít mù ôm nhau?

  lần này em chắc chắn sẽ chậm hơn
  không mắc lại lỗi, không ngẫn thị hơm
  ghệ cứ liệu tự giác và cẩn thận
  cứ, cứ liệu

  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ có bik em cần ghệ
  ghệ có muốn mình cặp kè?

  oki hăm?
  yêu không ép, tuỳ tâm
  ốm đau sẽ bị chăm
  kí hợp đồng mấy tỷ năm

  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu nhất hệ mặt trời
  ghệ ơi muốn ghệ sang chơi
  ghệ toàn khiến em bật cười

  em có ghệ vui
  yeah yeah có ghệ vui
  em thích mỗi ghệ thui
  ghệ ghệ ghệ ghệ ghệ ui
  ghệ biết cách yêu em
  những vết đau bên trong em, ghệ dần lấy đi hết
  cảm xúc không tì vết
  ghệ so dedicated, ghệ tâm lí phải biết
  và có vấn đề thì ghệ giải quyết
  bằng tình yêu và sự tử tế
  với sự nâng niu và sự tinh tế
  chưa có ai làm được như thế
  cho nên
  em sẽ
  không hư đốn, chóng chán cả thèm
  không đi tìm lại sự hỗn loạn mà em đã ***
  danh tiếng và đồng tiền à, lãng xẹt
  em chỉ muốn được bình yên và được ở cạnh ghệ
  yeah yeah yeah yeah

  em sẽ làm hết trong khả năng
  chỉ cần là mình vẫn có thời giantghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ có bik em cần ghệ
  ghệ có muốn mình cặp kè?

  oki hăm?
  yêu không ép, tùy tâm
  ốm đau sẽ bị chăm
  kí hợp đồng mấy tỷ năm

  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu nhất hệ mặt trời
  ghệ ơi muốn ghệ sang chơi
  ghệ toàn khiến em bật cười

  em có ghệ vui
  yeah yeah có ghệ vui
  em thích mỗi ghệ thui
  ghệ ghệ ghệ ghệ ghệ ui

  ghệ ơi trông ghệ xinh chưa
  á-áo quần tinh tươm
  trông cái mặt rất kháu đầy tinh khôn
  rình được bé t-xinh thơm

  em nhỏ nhắn và mi nhon
  vẫn có ghệ khen ngon
  hột xoàn với cả kim cương
  nắm tay ghệ một phát em quên luôn

  tình iu các cụ non
  mama ghệ nghe đ u đã muốn có nụ con d u
  tình iu ghệ ngày ngày cứ bự hơn
  ghệ có muốn qua em quấn quít tít mù ôm nhau?

  lần này em chắc chắn sẽ chậm hơn
  không mắc lại lỗi, không ngẫn thị hơm
  ghệ cứ liệu tự giác và cẩn thận
  cứ, cứ liệu

  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ có bik em cần ghệ
  ghệ có muốn mình cặp kè?

  oki hăm?
  yêu không ép, tuỳ tâm
  ốm đau sẽ bị chăm
  kí hợp đồng mấy tỷ năm

  ghệ iu dấu của em ơi
  ghệ iu nhất hệ mặt trời
  ghệ ơi muốn ghệ sang chơi
  ghệ toàn khiến em bật cười

  em có ghệ vui
  yeah yeah có ghệ vui
  em thích mỗi ghệ thui
  ghệ ghệ ghệ ghệ ghệ ui
  ghệ biết cách yêu em
  những vết đau bên trong em, ghệ dần lấy đi hết
  cảm xúc không tì vết
  ghệ so dedicated, ghệ tâm lí phải biết
  và có vấn đề thì ghệ giải quyết
  bằng tình yêu và sự tử tế
  với sự nâng niu và sự tinh tế
  chưa có ai làm được như thế
  cho nên
  em sẽ
  không hư đốn, chóng chán cả thèm
  không đi tìm lại sự hỗn loạn mà em đã ***
  danh tiếng và đồng tiền à, lãng xẹt
  em chỉ muốn được bình yên và được ở cạnh ghệ
  yeah yeah yeah yeah

  em sẽ làm hết trong khả năng
  chỉ cần là mình vẫn có thời giant
Bình luận 0