Giải Thoát Cõi Giới Luân Hồi

Thích Bảo Nguyên

Giải Thoát Cõi Giới Luân Hồi
Download
 • Pháp thoại: GIẢI THOÁT CÕI GIỚI LUÂN HỒI
  Bài số: 63
  Album: Pháp Sơ Thiện 2019
  Giảng ngày: 03/11/2019
  Nơi giảng: Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
  Phật tử vấn đạo: Quý sư cô và phật tử
  Ngày cập nhật: 16/11/2019
Bình luận 0