Mùa Xuân Lục Hòa

Thích Bảo Nguyên

Mùa Xuân Lục Hòa
Download
 • Pháp thoại: MÙA XUÂN LỤC HÒA
  Bài số: 03
  Album: Pháp Sơ Thiện 2020
  Giảng ngày: 28/01/2020
  Nơi giảng: Tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
  Phật tử vấn đạo: Quý sư cô và phật tử
  Ngày cập nhật: 05/02/2020
Bình luận 0