Năm Chặng Đường Đến Niết Bàn

Thích Bảo Nguyên

Năm Chặng Đường Đến Niết Bàn
Download
 • Pháp thoại: Năm Chặng Đường Đến Niết Bàn
  Bài số: 10
  Album: Pháp Sơ Thiện 2021
  Giảng ngày: 23/01/2021
  Nơi giảng: Tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăn
  Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử ở Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăn
  Ngày cập nhật: 06/05/2021
Bình luận 0