Ngăn Ác Diệt Ác Là Niết Bàn

Thích Bảo Nguyên

Ngăn Ác Diệt Ác Là Niết Bàn
Download
 • Pháp thoại: NGĂN ÁC DIỆT ÁC LÀ NIẾT BÀN
  Bài số: 02
  Album: Pháp Sơ Thiện 2020
  Giảng ngày: 07/01/2020
  Nơi giảng: Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu
  Phật tử vấn đạo: Quý sư cô và phật tử
  Ngày cập nhật: 19/01/2020
Bình luận 0