Niệm Pháp Tâm An Lạc

Thích Bảo Nguyên

Niệm Pháp Tâm An Lạc
Download
 • Pháp thoại: Niệm Pháp Tâm An Lạc
  Bài số: 14
  Album: Pháp Sơ Thiện 2022
  Giảng ngày: 29/10/2022
  Nơi giảng: chùa Nương, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Phật tử vấn đạo: Chư tăng và phật tử chùa Nương
  Ngày cập nhật: 12/12/2022
Bình luận 0