Pháp Trung Đạo Công Bằng

Thích Bảo Nguyên

Pháp Trung Đạo Công Bằng
Download
 • Pháp thoại: Pháp Trung Đạo Công Bằng
  Bài số: 16
  Album: Pháp Sơ Thiện 2022
  Giảng ngày: 30/10/2022
  Nơi giảng: Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
  Phật tử vấn đạo: Phật tử thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
  Ngày cập nhật: 12/12/2022
Bình luận 0