Sức Mạnh Sự Tu Tập

Thích Bảo Nguyên

Sức Mạnh Sự Tu Tập
Download
 • Pháp thoại: Sức Mạnh Sự Tu Tập
  Bài số: 07
  Album: Pháp Sơ Thiện 2022
  Giảng ngày: 04/02/2022
  Nơi giảng: Tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
  Ngày cập nhật: 06/06/2022
Bình luận 0