Tháo Dây Phiền Não

Thích Bảo Nguyên

Tháo Dây Phiền Não
Download
 • Pháp thoại: THÁO DÂY PHIỀN NÃO
  Bài số: 64
  Album: Pháp Sơ Thiện 2019
  Giảng ngày: 02/11/2019
  Nơi giảng: Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
  Phật tử vấn đạo: Quý sư cô và phật tử
  Ngày cập nhật: 03/12/2019
Bình luận 0