Tưởng Niệm Phật Thành Đạo 2022

Thích Bảo Nguyên

Tưởng Niệm Phật Thành Đạo 2022
Download
 • Pháp thoại: Tưởng Niệm Phật Thành Đạo 2022
  Bài số: 21
  Album: Pháp Sơ Thiện 2022
  Giảng ngày: 29/12/2022
  Nơi giảng: Chùa Trí Nghiêm, xã Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  Vấn đạo: Chư tăng ni và phật tử chùa Trí Nghiêm
  Ngày cập nhật: 01/01/2023
Bình luận 0