Xuân Trong Ánh Đạo

Thích Bảo Nguyên

Xuân Trong Ánh Đạo
Download
 • Pháp thoại: Xuân Trong Ánh Đạo
  Bài số: 02
  Album: Pháp Sơ Thiện 2023
  Giảng ngày: 25/01/2023
  Nơi giảng: xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
  Phật tử vấn đạo: Quý sư và phật tử
  Ngày cập nhật: 29/01/2023
Bình luận 0