MẸ ƠI, CHO CON VỀ NHÀ / TRANG & PHÙNG KHÁNH LINH (OFFICIAL)

TRANG

MẸ ƠI, CHO CON VỀ NHÀ / TRANG & PHÙNG KHÁNH LINH (OFFICIAL)
Download
 • Lyrics on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KZ3FPB19ua4
  --
  Phùng Khánh Linh:
  on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC50AGrSmpULW71VH3AguryQ
  on Facebook: https://www.facebook.com/gukinlinh/
  ---
  Credit:
  Sáng tác & phối khí: Nhạc của Trang
  Trình bày: Trang và Phùng Khánh Linh
  Thu âm, mix & master: A.N Productions

  All copyrights @ Trang Music 2019. DO NOT re-upload video & audio.
Bình luận 0