• AMITAYUS MANTRA :

    OM AMARANA DEVA SEH SVAHA

    Amitayus là một trong ba vị Phật có thực hành gắn liền với cuộc sống kéo dài, nó rất được khuyến khích cho những người bị bệnh và có những trở ngại trong cuộc sống cũng như cho những người khỏe mạnh. Việc thực hành và trì tụng thần chú của Amitayus giúp thanh lọc nghiệp tiêu cực tích lũy trong quá khứ và biểu hiện như những trở ngại và nguyên nhân gây bệnh.

    Những công đức tích lũy bằng cách đọc ngay cả khi thần chú của Amitayus là không thể tưởng tượng được, các yogi người đọc thuộc lòng thần chú này sẽ không trải qua 8 khía cạnh bất lợi của quá trình chết cũng như không làm xáo trộn ba loại đau khổ. Loại bỏ tất cả các dấu hiệu không tốt lành, sát thương phép màu đen và sát thương khác, là sự bảo vệ tối cao.

     Người ta sẽ loại bỏ hàng trăm chướng ngại vật và đạt được thân thể thiêng liêng của Phật và các phước lành của chư Phật. Do các phước lành của thần chú này, mọi trở ngại và bệnh tật của nơi này đều bị loại bỏ. Những phẩm chất có lợi của thần chú này vượt xa sự hiểu biết của chúng ta.
Bình luận 0