Vajrakilaya Buddha Mantra - 普巴金剛心咒 - Kim Cang Phổ Ba Thần Chú

ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार)

Vajrakilaya Buddha Mantra - 普巴金剛心咒 - Kim Cang Phổ Ba Thần Chú
Download
 • Vajrakilaya (Skt. Vajrakīlaya; Tib. རྡོ་ རྗེ་ ཕུར་ པ་, Dorje Phurba, Wyl. Rdo rje phur pa) hoặc Vajrakumara (Skt. Vajrakumāra; Tib. རྡོ་ རྗེ་ གཞོན་ནུ་, Dorje Shönnu; Wyl. rdo rje gzhon nu) - hóa thân phẫn nộ của Vajrasattva, là hiện thân của hoạt động giác ngộ của tất cả chư phật và thực hành nổi tiếng là mạnh nhất để loại bỏ chướng ngại vật, phá hủy các lực lượng thù địch và từ bi. Trong thời đại này. Vajrakilaya là một trong tám vị thần của Kagyu.

  Mantra

  OM BENZA KILI KILIYA SARWA BIGHANEN BAM HUM PHAT

  Other version is OM AH HUM VAJRAKILI KILAYA HUM PHAT

  Vajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) còn được gọi là Vajrakumara (Kim Cang Đồng Tử) có nghĩa là tuổi trẻ bất diệt. Ngài có 3 đầu, 6 cánh tay và 4 chân, là đại diện cho tam thân ( Pháp thân, Báo Thân, Hoá Thân), lục độ Ba La Mật ( Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Thiền Định, Trí Tuệ – Bát Nhã ) và Tứ Vô Lượng tâm ( Từ, Bi, Hỷ, Xả ). Ngài mang trên người tám món trang sức thường thấy của phẫn nộ tôn và đôi cánh hùng mạnh để tượng trưng cho những hành động nhanh chóng của ngài. Vị minh phi phối ngẫu của Vajrakilaya được gọi là Khorlo Gyedunma.Thân thể của bà mang màu xanh da trời, tượng trưng cho sự bất động và bất biến.
  Vajrakilaya là một hoá thân phẫn nộ của Vajrapani (Kim Cang Thủ), còn phối ngẫu của ngài là hoá thân của Tara Xanh (Lục Độ Mẫu). Vajrapani là biểu tượng cho sức mạnh của chư Phật, còn Tara Xanh là biểu tượng của tất cả hoạt động tánh giác của chư Phật.

  Vajrakilaya không phải chỉ là một bổn tôn bình thường. Mà là tất cả, là một con đường hoàn thành từ ngondro (các pháp dự bị tu tập) cho tới thiền định phát triển và thiền định hoàn thiện. Pháp này có một con đường toàn vẹn riêng của mình. Có rất nhiều giáo pháp quý báu dựa trên nền tảng Vajrakilaya. Ví dụ như là những kho tàng giáo lý từ Jigme Lingpa, Ratna Lingpa và Nyang-rel Nyima Ozer. Không chỉ là những giáo lý ẩn tàng, mà trên thực tế vẫn có tại những dòng truyền ở Ấn Độ. Có Hevajra Tantra, cũng như có Vajrakilaya Tantra. Jamyang Khyentse Wangpo, H.H (Pháp Vương) Dilgo Khyentse Rinpoche, Dudjom Rinpoche, đều là những Lạt Ma vĩ đại. Trong truyền thống của Kaguy và Nyingma đều có những sadhana thực hành Vajrakilaya riêng của mình.

  The Mantra of Vajrakilaya in Tibetan Buddhism is considered to be one of the most powerful mantras to dissolve the obstacles in your life. Please sing along to experience it...
Bình luận 0