HÁT CHO NGƯỜI QUỲ XUỐNG

VNCH vanconday

HÁT CHO NGƯỜI QUỲ XUỐNG
Download
 • Hát cho một người quỳ xuống

  Ai quỳ xuống sau một lần đã đến đây
  Đã lưu vong với cộng đồng nầy
  Đã nương thân dưới vòm trời nầy
  Rồi quý xuống , xin việt cộng về kiếm cơm
  Khi hát ra Hà Nội
  Khi hát vô Sài gòn
  Ai đây bảo rằng làm Nghề ca sĩ .
  Xướng ca tham tiền … như loài vẹm thôi
  Ai quỳ xuống cho hận thù vào lãng quên
  Vác Valy đi về một lèo
  Chuyến bay đưa ai về Sài Gòn
  Rồi từ đó ra Hà Nội hát mấy đêm
  Như cánh chim vào lồng
  Như trái tim bội tình
  Sau một lần được cứu vớt
  Những xấu xa nầy , nói cũng như không
  Việt cộng còn đó ai biết không ai ?
  Cộng đồng còn đây ai nhớ không ai
  Cờ đỏ còn treo . thành hồ còn tên
  Khi bóng ai như cánh chim xà xuống
  Một lần nào đó ai đã ba hoa
  Chỉ trở lại đây những sáng bao la
  Người mình Tự do , việt cộng chạy ra
  Ôi tháng năm , cứ nói xong rồi cũng mò về

  Ai quỳ xuống xin một lần về kiếm cơm
  Đứa con tham đã tìm về nhà
  Đất Cali quay mặt thẹn thùng
  Người Thành Phố trong một ngày đã nhắc tên
  Mua vé xem bằng tiền
  Hút máu xương Đồng bào
  Xin cho một người vừa quỳ xuống
  Thấy bóng thiên đường ( xhcn) cuối trời thênh thang
  Lời hát : Tôn Nữ Mậu Thân
Bình luận 0