Tập 230: Yêu Lấy Những Điều Khác Biệt

Tri Kỷ Cảm Xúc (TamSuKinhDoanh)

Tập 230: Yêu Lấy Những Điều Khác Biệt
Download
  • 🔴 Xem phiên bản video: https://w5n.co/tkcx-video
    Bài này không phủ nhận những luận điểm trước đây tôi đã nói về mối quan hệ và sự khác biệt quan điểm trong đời sống. Xin hãy nghe kỹ và để ý hoàn cảnh trong từng ví dụ.
Bình luận 0