Khi nào buồn cách duy nhất là phải gào lên thật to.Hơi fail tý nhưng quan trọng với mình thế là ổn rồi. Cố gắng để cân bằng mọi thứ. K cho phép mình chùn bước trước một ai.Nhớ nhé!

Yến Trần

Khi nào buồn cách duy nhất là phải gào lên thật to.Hơi fail tý nhưng quan trọng với mình thế là ổn rồi. Cố gắng để cân bằng mọi thứ. K cho phép mình chùn bước trước một ai.Nhớ nhé!
Download
Bình luận 0