Khi nào buồn cách duy nhất để xả là phải gào lên thật to. Không cho phép mình chùn bước trước bất cứ một ai.Nhớ nhé! Biết không hay nhưng lại hay hát. hờ.Much Fail :))

Yến Trần

Khi nào buồn cách duy nhất để xả là phải gào lên thật to. Không cho phép mình chùn bước trước bất cứ một ai.Nhớ nhé! Biết  không hay nhưng lại hay hát. hờ.Much Fail :))
Download
Bình luận 0