303 TuNayCoNgai Pris

Huynh Christian Timothy

303 TuNayCoNgai Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/tu-nay-co-ngai/
  Từ Nay Có Ngài
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  24/05/2022
  Theo Nhạc Điệu: Chiều Cuối Tuần
  của: Trúc Phương

  “Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.” (Giăng 15:4).

  1... 2... 3...
  Bao năm cô đơn, lòng trống vắng,
  đời tôi nhiều đau buồn.
  Bao nhiêu
  niềm vui của đời
  nào đâu kéo dài,
  chỉ như làn sương mai
  theo năm tháng thoáng qua mau.

  Tôi luôn ưu tư, lòng trăn trở
  tìm đâu một con đường,
  cho tôi
  bình an, thỏa lòng,
  mừng vui mãi hoài,
  dẫu cho đời đau thương
  tôi vẫn sẽ được an bình.

  Nhưng một ngày
  được Chúa gọi mời.
  Bên Chúa Jesus
  lòng tôi phấn khởi.
  Bao nhiêu băn khoăn
  không còn, từ nay
  tôi sẽ mãi bình an.

  Nương nơi Jesus đời tươi mới,
  được vui mừng, an lòng.
  Bên tôi
  từ nay có Ngài
  cùng đi suốt đường.
  Giúp tôi vượt gian nan
  qua suốt cả cuộc linh trình.

  1... 2... 3...
  Nhưng một ngày
  được Chúa gọi mời.
  Bên Chúa Jesus
  lòng tôi phấn khởi.
  Bao nhiêu băn khoăn
  không còn, từ nay
  tôi sẽ mãi bình an.

  Nương nơi Jesus đời tươi mới,
  được vui mừng, an lòng.
  Bên tôi
  từ nay có Ngài
  cùng đi suốt đường.
  Giúp tôi vượt gian nan
  qua suốt cả cuộc linh trình.

  Bên tôi
  từ nay có Ngài
  cùng đi suốt đường.
  Giúp tôi vượt gian nan
  qua suốt cả cuộc linh trình.
Bình luận 0