311 XinChaXotThuongCon Pris

Huynh Christian Timothy

311 XinChaXotThuongCon Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/xin-cha-xot-thuong-con/
  Xin Cha Xót Thương Con
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  27/07/2022
  Theo Nhạc Điệu: Nỗi Đau Muộn Màng
  của: Ngô Thụy Miên

  “Xin ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Ngài, và nâng đỡ tôi bởi thần trí rộng lượng. Thì tôi sẽ dạy các đường lối của Ngài cho những kẻ vi phạm; và những kẻ có tội sẽ trở về cùng Ngài.” (Thi Thiên 51:12-13).

  1… 2… 3…
  Trong con
  đầy những nỗi đau xót vô cùng.
  Trong con
  là chất ngất đớn đau nào vơi.
  Vì đã
  say đắm bao ân tình nhân gian,
  xa cách bao ân tình Cha ban.
  Nên bước con lạc loài!

  Khi xưa,
  đời tươi sáng, vui sống trong Ngài.
  Tâm linh
  tràn tiếng hát thấu lên trời cao.
  Cuộc sống
  vui sướng trong ân tình Cha ban,
  bao tháng năm ngọt ngào, an vui.
  Không phút giây muộn phiền!

  Xin Chúa
  đoái hoài ban ơn thương xót.
  Cho con về
  cải hối, đón tình xưa.
  Con thiết tha xin
  tội con nhiều, nhờ Cha xót thương.
  Cha thứ tha con
  thì hồn con an vui.

  Con xin
  từ nay sẽ cung kính vâng lời.
  Con xin
  từ nay sẽ mãi theo Ngài thôi.
  Lạy Chúa!
  Xin giữ con muôn đời an vui.
  Xin giữ con trong tình yêu Cha.
  Con biết ơn thật nhiều.

  1… 2… 3…
  Xin Chúa
  đoái hoài ban ơn thương xót.
  Cho con về
  cải hối, đón tình xưa.
  Con thiết tha xin
  tội con nhiều, nhờ Cha xót thương.
  Cha thứ tha con
  thì hồn con an vui.

  Con xin
  từ nay sẽ cung kính vâng lời.
  Con xin
  từ nay sẽ mãi theo Ngài thôi.
  Lạy Chúa!
  Xin giữ con muôn đời an vui.
  Xin giữ con trong tình yêu Cha.
  Con biết ơn thật nhiều.
  Lạy Chúa!
  Xin giữ con muôn đời an vui.
  Xin giữ con trong tình yêu Cha.
  Con biết ơn thật nhiều.
Bình luận 0