312 TamLinhConNguongTrong Pris

Huynh Christian Timothy

312 TamLinhConNguongTrong Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/tam-linh-con-nguong-trong/
  Tâm Linh Con Ngưỡng Trông
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  01/08/2022
  Theo Nhạc Điệu: Đêm Mưa Nhớ Mẹ
  của: Võ Hoàng Lâm

  “Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.” (Khải Huyền 22:12).

  1… 2… 3…
  Bao nhiêu năm tháng qua,
  linh hồn con khắc khoải,
  ngóng trông Ngài
  giữa mây trời đến đón con đi.
  Được Ngài thương
  đem rời khỏi nơi dương trần.
  Vui sống luôn bên Ngài
  trong phước hạnh bình an.

  Tâm linh con ngưỡng trông
  ngày con lên với Chúa.
  Mãi luôn bên Ngài
  vui sướng biết dường bao!
  Lòng thiết tha
  xin Chúa đoái hoài con.
  Có Chúa con an lòng
  đi tiếp chặng đường xa.

  Lòng con
  đợi mong.
  Vua Jesus ơi!
  Mau đến đem con vào
  cõi tuyệt vời nơi chói sáng
  chốn trời cao.
  Để đời con
  thôi hết mọi trông mong,
  khi thỏa vui cạnh Ngài,
  nơi phước hạnh trời cao.

  Tâm linh con thỏa vui.
  Lời Cha con thấu hiểu.
  Phước hạnh ở trên trời
  Ngài đổ xuống đời con.
  Dù là phong ba hay
  khi thái an,
  Chúa muốn con kiên trì
  luôn vững lập lòng tin.

  1… 2… 3…
  Lòng con
  đợi mong.
  Vua Jesus ơi!
  Mau đến đem con vào
  cõi tuyệt vời nơi chói sáng
  chốn trời cao.
  Để đời con
  thôi hết mọi trông mong,
  khi thỏa vui cạnh Ngài,
  nơi phước hạnh trời cao.

  Tâm linh con thỏa vui.
  Lời Cha con thấu hiểu.
  Phước hạnh ở trên trời
  Ngài đổ xuống đời con.
  Dù là phong ba hay
  khi thái an,
  Chúa muốn con kiên trì
  luôn vững lập lòng tin.
  Dù là phong ba hay
  khi thái an,
  Chúa muốn con kiên trì
  luôn vững lập lòng tin.
Bình luận 0