321 LongToiThietTha Pris

Huynh Christian Timothy

321 LongToiThietTha Pris
Download
 • https://karaokethanhca.net/long-toi-thiet-tha/
  Lòng Tôi Thiết Tha
  Pastor Huỳnh Christian Timothy
  23/09/2022
  Theo Nhạc Điệu: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
  của: Tâm Anh

  “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Chăn Chiên của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài.” (Thi Thiên 23:1-3).

  1… 2… 3…
  Lòng tôi thiết tha
  luôn yêu thương Ngài,
  luôn vâng theo Ngài.
  Dù cho lắm khi
  phong ba trong đời,
  lòng vẫn an nhiên.
  Đời tôi phước hạnh
  theo Chúa không đắn đo.
  Luôn vững tin,
  cuộc sống tôi an vui.
  Khi Chúa dắt đưa
  từng bước chân trong đời
  bao tháng năm linh trình.

  Chúa chăn dắt tôi.
  Và tôi nguyện luôn trung tín.
  Lòng không hề đắn đo.
  Bên Chúa muôn đời
  lòng cứ luôn hát ca.
  Vì Chúa yêu tôi nhiều,
  yêu mãi không nhạt phai.

  Bao lời tâm sự
  dâng lên Chúa, mong được luôn
  cùng bước đi bên Ngài.
  Dù cho tháng ngày
  bao giông tố phủ vây,
  vẫn an vui bên Ngài
  trong suốt cả linh trình.

  Lòng con thiết tha,
  bao nhiêu ân tình
  con dâng lên Ngài.
  Và con cúi xin,
  xin Cha trên Trời
  Ngài cứ yêu con.
  Nguyện bao phước hạnh
  bao phủ con khắp nơi.
  Con bước đi,
  cuộc sống luôn an vui.
  Xin Chúa dắt con
  từng bước chân trong đời
  bao tháng năm linh trình.

  1… 2… 3…
  Chúa chăn dắt tôi.
  Và tôi nguyện luôn trung tín.
  Lòng không hề đắn đo.
  Bên Chúa muôn đời
  lòng cứ luôn hát ca.
  Vì Chúa yêu tôi nhiều,
  yêu mãi không nhạt phai.

  Bao lời tâm sự
  dâng lên Chúa, mong được luôn
  cùng bước đi bên Ngài.
  Dù cho tháng ngày
  bao giông tố phủ vây,
  vẫn an vui bên Ngài
  trong suốt cả linh trình.

  Lòng con thiết tha,
  bao nhiêu ân tình
  con dâng lên Ngài.
  Và con cúi xin,
  xin Cha trên Trời
  Ngài cứ yêu con.
  Nguyện bao phước hạnh
  bao phủ con khắp nơi.
  Con bước đi,
  cuộc sống luôn an vui.
  Xin Chúa dắt con
  từng bước chân trong đời
  bao tháng năm linh trình.

  Nguyện bao phước hạnh
  bao phủ con khắp nơi.
  Con bước đi,
  cuộc sống luôn an vui.
  Xin Chúa dắt con
  từng bước chân trong đời
  bao tháng năm linh trình.
Bình luận 0